fredag 3 februari 2012

Hur ser ekonomin ut i framtiden?

Frågor som jag funderar mycket på är hur ekonomin kommer att utvecklas framöver med all drama som pågått senaste åren med finanskrisen som katalysator för alla möjliga ekomonomiska bryderier. Vi har sett en nästan alarmerande tillväxt inom olika sorters microlån där många av våra invånare måste låna pengar till skyhög ränta för att överleva månaden. Än värre är det för de med betalningsanmärkningar som måste ta smslån till hutlösa räntor. Håller vi på att förvandlas till ett samhälle där vi lever för dagen och inte bryr oss så mycket om morgondagen?

Har det finansiella systemet betydlese för ekonomisk tillväxt? I det finansiella systemet Penningflödet från dem som har överskott till dem som har en brist på medel, antingen genom direkt, marknadsbaserad finansiering eller indirekt, bank-baserad finansiering. Den tidigare brittiske premiärministern William Gladstone uttryckte vikten av finansiering för ekonomin år 1858 enligt följande: ". Finanser är och som det alltid varit magen i landet, från vilket alla andra organ blir hjälpta av.

Numera skulle avsaknaden av en väl utvecklad aktiemarknaden vara en särskilt allvarlig nackdel för ekonomin. Eget kapital är avgörande för uppkomsten och tillväxten av innovativa företag. Dagens unga innovativa högteknologiska företag kommer vara de viktigaste drivkrafterna för framtida strukturförändringar nödvändiga för att upprätthålla ett lands långsiktiga tillväxtpotential. Bidraget från de finansiella marknaderna inom detta område är en nödvändighet för att bibehålla konkurrenskraften i en ekonomi i dag med tanke på den kraftigt ökade internationella konkurrensen, snabba tekniska framsteg och ökad betydelse innovation för tillväxt.

Bankbaserad finansiering har en särskild roll att spela för många företag i behov av pengar, och därmed bidrar till att säkerställa en väl balanserad tillväxt. Den ekonomiska litteraturen om "förhållande banking" har visat att bankerna kan bidra till att mildra effekterna av plötsliga ekonomiska chocker på sina kunder. Bankerna är beredda att ge många kunder med fonder även under ogynnsamma förhållanden, t.ex. när likviditeten på de finansiella marknaderna torkar upp.

Detta var några tankar från mig och jag lär återkomma.